vi en

20 LCD sảnh đi nhà E – sb Nội Bài

Quảng cáo màn hình LED 6 Tháng Tám, 2020

Kích thước: (H) 1.532m* (W) 0.962m* 20 sides = 29.476m2

Vị trí: Nội Bài, Hà Nội

Giá tham khảo: 5,000 USD

Hình ảnh vị trí

Mô tả vị trí

20 màn hình quảng cáo đặt tại sảnh đi (tầng 2) nhà E – sb quốc nội Nội Bài.

20 màn hình Lcd liên tiếp đặt tại khu vực check-in Vietjet air và Pacific airline và khu vực soi chiếu an ninh nhà E.

20 màn hình quảng cáo có tầm nhìn tốt, liên tiếp, thu hút tầm mắt hành khác tại sảnh đi nhà E.

Điểm chạm

Vị trí biển quảng cáo gần các khu vực sau:

Sảnh đi nhà E - sb quốc nội Nội Bài

HÌNH ẢNH - VIDEO

Bản đồ

0987 56 9922