vi en

Thời khóa biểu học sinh tiểu học

18 Tháng Sáu, 2020
Thời khóa biểu được phát tận tay học sinh tiểu học vào đầu học kì 1 hoặc 2.

Thời khóa biểu là đồ dùng học tập không thể thiếu trên góc học tập của học sinh tiểu học. Học sinh sử dụng thời khóa biểu cho việc chuẩn bị bài vở các ngày đi học. Cha mẹ sử dụng thời khóa biểu để kiểm tra việc học của con cái.

Thời khóa biểu được phát tận tay học sinh tiểu học vào đầu học kì 1 hoặc 2. Thông tin nhà tài trợ được in trên thời khóa biểu (A4 – couche 200 màu).

HÌNH ẢNH - VIDEO

0987 56 9922