Nestlé triển khai bán hàng trên taxi

Khách hàng sử dụng ứng dụng để mua và tự phục vụ sản phẩm có sẵn trong túi giữ lạnh được treo ở phía sau ghế tài xe. Quảng cáo ngoài trời lâu nay được đánh giá là một ngành thụ động, ít thay đổi so với các loại hình khác. Bởi vậy, việc bán…