vi en

Tài trợ giáo dục tiếp cận học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông… trên cả nước.

Đa dạng các loại hình tiếp cận học sinh và phụ huynh.

Tiểu học trên cả nước
Thời khóa biểu học sinh tiểu học
Thời khóa biểu được phát tận tay học sinh tiểu học vào đầu học kì 1 hoặc 2.
Tiếp cận trực tiếp Hs & Phụ huynh Sử dụng hàng ngày
Giá tham khảo 1 USD
Cổng trường cấp 1, 2, 3 cả nước
Bảng quảng cáo cổng trường
Bảng quảng cáo có thể lắp đặt tại các cổng trường cấp 1, 2, 3 trên cả nước
Tập trung Học sinh & Phụ huynh
Giá tham khảo 450 USD

0987 56 9922