vi en

Vị trí bảng Quảng cáo (hiflex)

Bảng quảng cáo là hình thức quảng cáo truyền thống, lâu đời.

Bảng quảng cáo xuất hiện đa dạng hình thức và kích thước tại mọi tuyến đường, vòng xoay đông đúc nhất.

1 thời điểm chỉ quảng cáo cho 1 khách hàng duy nhất. Đó là lý do, nhiều khách hàng vẫn lựa chọn hình thức quảng cáo truyền thống này.

0987 56 9922